Как преводаческите услуги подобряват Вашата компания?

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания? Имиджът и репутацията на една компания оказват огромно влияние върху възприемането на дадена марка от обществото. Предприятия, които са се насочили към чуждестранна аудитория, или международни клиенти на родния пазар, трябва да бъдат особено предпазливи, що се отнася до техните маркетингови и рекламни усилия. Има няколко…

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация по чл. 12 от Закона за българското гражданство. Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация: е пълнолетно; преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Р. България; Не е осъждано…

Придобиване на българско гражданство чрез направени инвестиции

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване с направени инвестиции На основание чл. 12а от Закона за българското гражданство – „Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 – във връзка с чл.…

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина!

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина! Всеки бизнес иска да се разширява в международен план като извършва дейности в чужбина – внос, износ, инвестиции. От бизнес гледна точка излизането на международния пазар може да бъде изключително полезна инициатива. Тази инициатива би  увеличила продажбите и приходите на компанията Ви,…

Добре дошли в нашия блог

Добре дошли в нашия блог С настоящия блог целим да поддържаме едно интерактивно средство за информация, открита комуникация и обратна връзка с нашите клиенти и партньори. Ще предоставяме полезна и безпристрастна информация в областта на преводите, локализацията и глобализация. Ще бъдат поместени теми, които вълнуват професионалните преводачи и потребителите на преводаческите услуги. Тук ще  публикуваме…