Видове преводи

Видове преводи Професионалният превод на документи е важен аспект в нашето ежедневие. Независимо от факта, че последните няколко месеца светът почти се спря, необходимостта от превод на документи като паспорти, визи или фирмена документация също намаля. Бизнес, позволяващ на хората да работят в домашни условия или т.нар. “home office”, и спирането на международните пътувания, оказа негативно влияние…

Превод на правни документи – предизвикателства

Превод на правни документи – предизвикателства Международната комуникация става все по-лесна и по-бърза, компаниите се развиват международно, разширявайки бизнеса си. Разбира се, това предлага нови възможности, но и предизвикателства, тъй като компаниите се опитват да адаптират дейността си към различни култури и езици. Много от тези предизвикателства са свързани с превеждането на няколко езика на…

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес?

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес? Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на бизнеса Ви? През последното десетилетие станахме свидетели на бързо развиващите се информационни технологии, които повлияха на начина, по който организациите и компаниите се развиват. Днес благодарение на технологиите, търговията се развива успешно в международен план и…

Как да работим по-продуктивно от вкъщи?

Как да работим по-продуктивно от вкъщи? „Да можеш да работиш от вкъщи“ винаги е било на челна позиция в класациите, които се опитваха да установят факторите, които определят „мечтаната работа“.  Днес обаче, по време на световната пандемия, много хора са помолени да работят от домовете си. Въпреки че, въпреки обстоятелствата, това е сбъдната мечта за някои…

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес?

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес? След като финансовият сектор се върти около числа, а не около думи, могат ли преводаческите услуги да играят важна роля в тази  индустрия? Разбира се! Финансовите услуги остават едни от най-силните и бързо развиващите се. Способността за безпроблемна комуникация с хора от цял свят е просто жизненоважна за банките и…

Страховете на преводачите

Страховете на преводачите 1. Изчерпване на батерията В днешно време много от нас вършат по-голямата част от работата си на своите лаптопи – те са леки и ни дават свобода на движение, което ни позволява да работим усилено от любимото си място. Независимо от това, тази свобода има цена, а цената, която трябва да платим…

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания?

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания? Имиджът и репутацията на една компания оказват огромно влияние върху възприемането на дадена марка от обществото. Предприятията, които са насочени към чуждестранна аудитория, или международни клиенти на родния пазар, трябва да бъдат особено предпазливи, що се отнася до техните маркетингови и рекламни усилия. Има няколко…

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация по чл. 12 от Закона за българското гражданство. Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация: е пълнолетно; преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Р. България; Не е осъждано…

Придобиване на българско гражданство чрез направени инвестиции

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване с направени инвестиции На основание чл. 12а от Закона за българското гражданство – „Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 – във връзка с чл.…