Придобиване на българско гражданство по произход

Придобиване на българско гражданство по произход по чл. 15, ал.1 от Закона за българското гражданство. Лице, което не е български гражданин може да придобие българско гражданство, когато са: Лица от български произход; Лица, осиновени от български гражданин при условията на пълно осиновяване; Лица, на които единият родител е български гражданин или е починал като български…