Придобиване на българско гражданство чрез направени инвестиции

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване с направени инвестиции На основание чл. 12а от Закона за българското гражданство – „Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7 или 8 или като член на семейството на такова лице, или чл. 25, ал. 1, т. 13 – във връзка с чл.…