Процедура по признаване на професионална квалификация от МЗ

Процедура по признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия от Министерство на здравеопазването Необходими документи и процедура Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия. От която да…

Как се легализира постановление, издадено от съд?

Как се легализира постановление, издадено от съд? Постановлението трябва да бъде оригинал или препис, снабден с печат, подпис, име и фамилия на съдия и секретар; След това се поставя правоъгълен печат за чужбина от Съдебната палата; И накрая се поставя Апостил от Консулския отдел на МВнР; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме…

Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма?

Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма? На удостоверението се прави нотариално-заверено копие /препис/; След това върху преписа се поставя Апостил; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи. Свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта.