Министерство на здравеопазването – необходими документи за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия

Министерство на здравеопазването – необходими документи за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия, от която са видни продължителността на…

Как се легализира постановление, издадено от съд?

Как се легализира постановление, издадено от съд? Постановлението трябва да бъде оригинал или препис, снабден с печат, подпис, име и фамилия на съдия и секретар; След това се поставя правоъгълен печат за чужбина от Съдебната палата; И накрая се поставя Апостил от Консулския отдел на МВнР;