Процедура по признаване на професионална квалификация от МЗ

Процедура по признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия от Министерство на здравеопазването Необходими документи и процедура Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия. От която да…

Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19

Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19 Глобалната пандемия COVID-19 се отрази по целия свят, комуникацията между световните нации в момента е от съществено значение. Хората от една страна трябва да разберат опасността от вируса, а от друга страна да бъдат запознати с методите, чрез които да запазят своята безопасност. Първоначалното огнище на…