агенция за преводи

Как да изберете агенция за преводи?

Как да изберете агенция за преводи? Изборът на агенция за преводи е предизвикателна задача и зависи от редица фактори, особено ако не сте работили с такава. На пазара има стотици потенциални доставчици на преводачески услуги, но как да изберете най-подходящата за Вашите нужди? Родни лингвисти Преводаческа агенция, която работи с местни лингвисти, може да бъде изключително…

Процедура по признаване на професионална квалификация от МЗ

Процедура по признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия от Министерство на здравеопазването Необходими документи и процедура Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия. От която да…

Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19

Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19 Глобалната пандемия COVID-19 се отрази по целия свят, комуникацията между световните нации в момента е от съществено значение. Хората от една страна трябва да разберат опасността от вируса, а от друга страна да бъдат запознати с методите, чрез които да запазят своята безопасност. Първоначалното огнище на…