Процедура по признаване на професионална квалификация от МЗ

Процедура по признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия от Министерство на здравеопазването Необходими документи и процедура Копие на документ за самоличност; Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към тях; Академична справка и/или учебен план на проведеното обучения по медицинска професия. От която да…

Как се легализира постановление, издадено от съд?

Как се легализира постановление, издадено от съд? Постановлението трябва да бъде оригинал или препис, снабден с печат, подпис, име и фамилия на съдия и секретар; След това се поставя правоъгълен печат за чужбина от Съдебната палата; И накрая се поставя Апостил от Консулския отдел на МВнР; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме…

Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма?

Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма? На удостоверението се прави нотариално-заверено копие /препис/; След това върху преписа се поставя Апостил; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи. Свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта.

Как се оформят български документи за Р. Португалия

Как се оформят български документи за Р. Португалия? На издадения български документ се поставя Апостил; След това се превежда от оторизиран преводач; И накрая се заверява подписа на преводача в посолството на Р. Португалия; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи, съгласно изискванията. Свържете се с нас, за да Ви изготвим…

Как се легализира Годишна данъчна декларация?

Как се легализира Годишна данъчна декларация? ГДД се издава от териториален офис на НАП; След това на Вашия документ се прави заверка на подписа Ви пред нотариус. И накрая се поставя Апостил от Министерство на правосъдието; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи, съгласно изискванията на съответната държава. Свържете се с…

Как се оформя и легализира шофьорска книжка?

Как се оформя и легализира шофьорска книжка? Издавате си удостоверение за регистрирани данни на последно издадената шофьорска книжка от Областен отдел “Автомобилна администрация”. След това Вашият документ се заверява в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. И накрая се поставя Апостил на Вашия документ от Консулския отдел на МВнР. Ние от MiS Associates Ltd.…

Необходими документи за регистрация на лодки

Необходими документи за регистрация на лодки Нотариално-заверен договор за покупка с подробно описание: наименование, производител, марка, модел, регистрационен номер, серийни номера на корпус, двигател/и и редукторни системи; Фактура за покупка (фактура за двигателя); Митническа декларация за внос, ако покупката е извършена извън ЕС; Certificate for Deletion of Vessel Documentation – документ за отписване от съответния…

Как трябва да бъде оформено пълномощно за чужбина?

Как трябва да бъде оформено пълномощно за чужбина? Когато автомобилът Ви по талон за регистрация се води собственост на лизингова фирма или е на Ваш познат/роднина е нужно да се направи пълномощно. То трябва да бъде заверено от нотариус и след това да се направи превод на официалния език на съответната държава. Обикновено пълномощното се…

Кои са бланковите документи и как се легализират?

Кои са бланкови документи и как се легализират? Кои документи са бланкови? Удостоверение за раждане Удостоверение за граждански брак Удостоверение за семейно положение Удостоверение за идентичност на имена Удостоверение за постоянен адрес Удостоверение за родствени връзки Удостоверение за наследници Смъртен акт Легализация на бланкови документи? Издавате си удостоверение от общината – дубликат с печат за…

Как се легализират лична карта и паспорт?

Как се легализират лична карта и паспорт? Издавате си удостоверение за регистрирани данни на последно издадената лична карта, или паспорт от териториална дирекция “Полиция”. След това Вашият документ се заверява в Главна дирекция “Национална полиция”. И накрая се поставя Апостил на Вашия документ от Консулския отдел на МВнР. MiS Associates Ltd. Ние от MiS Associates…