Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19

Ролята на агенциите за преводи по време на COVID-19 Глобалната пандемия COVID-19 се отрази по целия свят, комуникацията между световните нации в момента е от съществено значение. Хората от една страна трябва да разберат опасността от вируса, а от друга страна да бъдат запознати с методите, чрез които да запазят своята безопасност. Първоначалното огнище на…