Глобална пандемия COVID-19

ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЯ COVID-19 Глобалната пандемия COVID-19 се отрази по целия свят, комуникацията между световните нации в момента е от съществено значение, тъй като хората от една страна трябва да разберат опасността от вируса, а от друга страна да бъдат запознати с методите, чрез които да запазят своята безопасност. Първоначалното огнище на Covid-19 е в Ухан,…