Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма?

Как се легализира удостоверение за доход, издадено от фирма? На удостоверението се прави нотариално-заверено копие /препис/; След това върху преписа се поставя Апостил; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи. Свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта.