Видове преводи

Видове преводи Професионалният превод на документи е важен аспект в нашето ежедневие. Независимо от факта, че последните няколко месеца светът почти се спря, необходимостта от превод на документи като паспорти, визи или фирмена документация също намаля. Бизнес, позволяващ на хората да работят в домашни условия или т.нар. “home office”, и спирането на международните пътувания, оказа негативно влияние…

Превод на правни документи – предизвикателства

Превод на правни документи – предизвикателства Международната комуникация става все по-лесна и по-бърза, компаниите се развиват международно, разширявайки бизнеса си. Разбира се, това предлага нови възможности, но и предизвикателства, тъй като компаниите се опитват да адаптират дейността си към различни култури и езици. Много от тези предизвикателства са свързани с превеждането на няколко езика на…

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес?

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес? Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на бизнеса Ви? През последното десетилетие станахме свидетели на бързо развиващите се информационни технологии, които повлияха на начина, по който организациите и компаниите се развиват. Днес благодарение на технологиите, търговията се развива успешно в международен план и…

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес?

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес? След като финансовият сектор се върти около числа, а не около думи, могат ли преводаческите услуги да играят важна роля в тази  индустрия? Разбира се! Финансовите услуги остават едни от най-силните и бързо развиващите се. Способността за безпроблемна комуникация с хора от цял свят е просто жизненоважна за банките и…

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания?

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания? Имиджът и репутацията на една компания оказват огромно влияние върху възприемането на дадена марка от обществото. Предприятията, които са насочени към чуждестранна аудитория, или международни клиенти на родния пазар, трябва да бъдат особено предпазливи, що се отнася до техните маркетингови и рекламни усилия. Има няколко…

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина!

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина! Всеки бизнес иска да се разширява в международен план под името си и да извършва дейности в чужбина – внос, износ, инвестиции. От бизнес гледна точка излизането на международния пазар може да бъде изключително полезна инициатива – от увеличаване на продажбите и…