Преводаческите услуги като част от навлизането на нови пазари

Преводаческите услуги като част от навлизането на нови пазари Над 70 % от компаниите разбират необходимостта от създаване на специални екипи за социалните медии. Въпреки това, още трудно се възприема факта, че трябва да се прилагат строго индивидуални стратегии за всеки нов пазар. Причината е, че потребителите по целия свят имат различни взаимоотношения с това…

Превод на правни документи – предизвикателства

Превод на правни документи – предизвикателства Международната комуникация става все по-лесна и по-бърза, компаниите се развиват международно, разширявайки бизнеса си. Разбира се, това предлага нови възможности, но и предизвикателства, тъй като компаниите се опитват да адаптират дейността си към различни култури и езици. Много от тези предизвикателства са свързани с превеждането на няколко езика на…

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес?

Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на Вашия бизнес? Могат ли преводаческите услуги да помогнат в развитието на бизнеса Ви? През последното десетилетие станахме свидетели на бързо развиващите се информационни технологии, които повлияха на начина, по който организациите и компаниите се развиват. Днес благодарение на технологиите, търговията се развива успешно в международен план и…

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес?

Как могат преводаческите услуги да поддържат финансовия бизнес? След като финансовият сектор се върти около числа, а не около думи, могат ли преводаческите услуги да играят важна роля в тази  индустрия? Разбира се! Финансовите услуги остават едни от най-силните и бързо развиващите се. Способността за безпроблемна комуникация с хора от цял свят е просто жизненоважна за банките и…

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания?

Как преводаческите услуги могат да подобрят имиджа на Вашата компания? Имиджът и репутацията на една компания оказват огромно влияние върху възприемането на дадена марка от обществото. Предприятията, които са насочени към чуждестранна аудитория, или международни клиенти на родния пазар, трябва да бъдат особено предпазливи, що се отнася до техните маркетингови и рекламни усилия. Има няколко…

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина!

5 фактора, които трябва да имате предвид, когато разширявате Вашата компания в чужбина! Всеки бизнес иска да се разширява в международен план под името си и да извършва дейности в чужбина – внос, износ, инвестиции. От бизнес гледна точка излизането на международния пазар може да бъде изключително полезна инициатива – от увеличаване на продажбите и…

Добре дошли в нашия блог

Добре дошли в нашия блог С настоящия блог целим да поддържаме едно интерактивно средство за информация, открита комуникация и обратна връзка с нашите клиенти и партньори. Ще предоставяме полезна и безпристрастна информация в областта на преводите, локализацията и глобализация. Целта ни е да публикуваме материали и да коментираме теми, касаещи преводаческата индустрия, както и всичко,…