Преводаческите услуги част от навлизането на нови пазари

Преводаческите услуги част от навлизането на нови пазари Над 70 % от компаниите разбират необходимостта от създаване на специалeн екип за социалните медии. Въпреки това, още трудно се възприема факта, че трябва да се прилагат строго индивидуални стратегии за всеки нов пазар. Причината е, че потребителите по целия свят имат различни взаимоотношения с това как…