Кои са бланковите документи и как се легализират?

Кои са бланкови документи и как се легализират? Кои документи са бланкови? Удостоверение за раждане Удостоверение за граждански брак Удостоверение за семейно положение Удостоверение за идентичност на имена Удостоверение за постоянен адрес Удостоверение за родствени връзки Удостоверение за наследници Смъртен акт Легализация на бланкови документи? Издавате си удостоверение от общината – дубликат с печат за…