Как се легализира Годишна данъчна декларация?

Как се легализира Годишна данъчна декларация? ГДД се издава от териториален офис на НАП; След това на Вашия документ се прави заверка на подписа Ви пред нотариус. И накрая се поставя Апостил от Министерство на правосъдието; Ние от MiS Associates Ltd. ще преведем и легализираме Вашите документи, съгласно изискванията на съответната държава. Свържете се с…