Изчислете и поръчайте онлайн

илиЛична карта • Удостоверение за раждане • Удостоверение за граждански брак • Удостоверение за наследници • Удостоверение за постоянен адрес • Удостоверение за родствени връзки • Удостоверение за семейно положение • Удостоверение за идентичност на имена • Смъртен акт

• Академична справка • Свидетелство за съдимост • CV • Декларация за дете • Декларация пред нотариус • Диплома • Имунизационен паспорт • Кръщелно свидетелство • Медицинско свидетелство • Пълномощно • Свидетелство за професионална квалификация • Служебна бележка • Студентско уверение • Удостоверение от НАП, НОИ, КАТ и Полиция • Удостоверение за професионална квалификация, завършен клас, образователна степен • Удостоверение от Агенцията по вписванията • Удостоверение от банка

Актуални състояния • Договор за наем • Договор запокупка • Договор за продажба • Нотариални актове • Протокол от полиция • Счетоводни баланси • Съдебни решения • Съдебно удостоверение • Фирмена документация

Епикриза • Икономическа документация • Медицинска документация • Медицински свидетелства • ТЕЛК • Техническа документация • Юридическа документация

Свържете се с нас

Консултация

Защо избирате нас

Точни срокове

Целим да предоставим най-бързата, най-точната и най-добрата услуга за превод, за да Ви помогнем да развивате бизнеса си.

Отлични преводи

Качеството на превода постигаме с принципа на двойната проверка.

Плащане при доставка

След получаване на готовия Ви документ, доплащате предварително уговорената цена, като от нея се извади капарото.

Услуги

Писмен превод

От/на български в комбинация с всички езици и сектори без изключения. Експресна услуга до 4 часа.

Локализация

Влезте в контакт с международна аудитория, като предоставите Вашия продукт на родния ѝ език.​

Легализация

Ние предлагаме легализация на български и чуждестранни документи и заверки във всички посолства в страната.

Спести време

Само с един клик изваждате, превеждате и легализирате необходимите Ви документи - Иновативна услуга.

Устен превод

Общувайте свободно и уверено чрез нашите преводачи, за да постигнете успех на международно ниво.

От врата до врата

Документите Ви могат да бъдат приети и доставени на посочен от Вас адрес.

Какво казват за нас

Вземете оферта

Онлайн

Нашият блог