Устен превод

Консекутивен

  • Този тип превод е последователен или по-известен като превод с изчакване. Преводачът и говорещият се редуват. Подходящ е при бизнес срещи, пътувания, туристически обиколки и пресконференции.
  • Заплаща почасови или дневни ангажираности на преводача
  • Заплаща разходи за настаняване
  • Заплаща транспортни разходи

Симултанен

  • Преводачите превеждат едновременно с говорещия в реално време. Този вид превод се извършва от поне 2-ма преводачи, които работят в звукоизолирани кабини, използвайки микрофон и слушалки. Подходящ е за конгреси, бизнес обучения и семинари.