"Спести време"

 • MiS Associates Ltd. Ви предлага допълнителна административна услуга чрез упълномощено представителство. Ние можем да Ви представяме пред държавни и административни звена, пред чуждестранни консулства на територията на град София за издаване, заверка и получаване на фирмена документация от Агенция по вписванията, НОИ, НАП, Министерство на транспорта, Министерство на труда и социалната политика и други.
 • Актуално състояние 
 • Удостоверение за вписани обстоятелства 
 • Удостоверение за ликвидация и несъстоятелност 
 • Учредителен акт
 • Удостоверения от НАП
 • Лиценз за международен паспорт
 • Удостоверение от главна Инспекция по труда
 • Удостоверение за осигуровки
 • Поръчайте от Вашия офис
 • Спестете време
 • Спестете пари

Свържете се с нас

Консултация