Локализация

  • MiS Associates Ltd. предлага превод на програмен продукт или интернет страница на желания от Вас език и неговата адаптираност, или приспособеност спрямо стандартите, техническите и други символи, мерните единици и абревиатури, които са характерни за конкретен регион, култура или държава. Локализацията е предимство за разширяването на фирмената Ви дейност и завоюването на нови пазарни точки.
  • Навлизане на международния пазар
  • Увеличаване на приходите
  • Чуждестранни клиенти