„Съвместната ми работа с MiS Associates Ltd е приятна и ползотворна. Екипът осигурява коректна и изчерпателна информация, както и навременна и компетентна помощ при специфични изисквания на различните държавни и международни институции. Допълнително, агенцията осигурява и удобна възможност за изпращане и получаване на документите, което значително улеснява работния ни процес.