"Спести време"

MiS Associates Ltd. Ви предлага допълнителна административна услуга чрез упълномощено представителство. Ние можем да Ви представляваме пред държавни и административни звена, пред чуждестранни консулства на територията на град София за издаване, заверка и получаване на фирмена документация от Агенция по вписванията, НОИ, НАП, Министерство на транспорта, Министерство на труда и социалната политика и други.

С ЕИК

  • Актуално състояние 
  • Удостоверение за вписани обстоятелства 
  • Удостоверение за ликвидация и несъстоятелност 
  • Учредителен акт

С пълномощно

  • Удостоверения от НАП
  • Лиценз за международен паспорт 
  • Удостоверение от Главна инспекция по труда
  • Удостоверение за осигуровки

Свържете се с нас

Консултация