Политика за защита на личните данни

При извършване на своята дейност „М и С Асоушиейтс” ООД (MiS Associates Ltd.), ЕИК 200358002, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. “Свети Георги” № 4А, ет. 2, обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни. 

Интернет страницата “www.eprevod.com” e собственост на MiS Associates Ltd. и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба.

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който, в качеството си на администратор, обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права.

Събиране на информация

MiS Associates Ltd. събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са необходими на Дружеството за изпълнение и предоставяне на услугите ѝ. Данните Ви служат за управление на Вашите поръчки, подадени чрез интернет страницата или на място в нашите офиси. При закупуване на услуга, информацията, която събираме включва: трите Ви имена, електронния Ви имейл адрес, телефонния Ви номер и данни съдържащи се в предоставения от Вас документ, както и допълнителна информация за издаване на фактура.

Използване на информация, поверителност и разкриване на трети страни

Цялата информация, която събираме се използва само за вътрешни цели и никога няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на други дружества и лица, по каквато и да е причина, освен в случай на официално поискване от компетентните органи по въпроси налагащи провеждането на правни разследвания на незаконни дейности, при предполагаеми измами, нарушения на нашите условия за използване, или когато законът изисква да предоставим тази информация. Това не включва надеждни трети страни, които ни помагат да поддържаме нашия уебсайт, да прилагаме или модифицираме нашата програма за управление, стига тези страни да се съгласят да третират тази информация като поверителна. 

Защита на информацията

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме сигурността на Вашите лични данни. Използваме най-съвременното криптиране, за да защитим чувствителната информация, с която се комуникира онлайн. Само служители и доставчици на услуги, които трябва да извършат конкретна задача (например фактуриране или обслужване на клиенти) имат достъп до Вашите лични данни. Всички служители са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ѝ. Компютрите и сървърите, използвани за съхраняване на личните Ви данни се съхраняват в сигурна среда.

Съхраняване на данни

За целите на вътрешното и фискалното управление, ние автоматично запазваме Вашите данни за 5 години плюс годината в ход. Ако в края на този период не са установени бизнес отношения между компаниите, те автоматично се елиминират от нашите сървъри. С установяването на бизнес отношения с нашата агенция, Вие автоматично и безвъзвратно се съгласявате с тази разпоредба.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме политиката си за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната политика за защита на личните данни.

Съгласие

Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с горепосочената политика за поверителност. Имате право да поправите или премахнете личната си информация, като изпратите заявка на следния имейл адрес: [email protected]