Писмен превод

Видове преводи

MiS Associates Ltd. изчислява писмените си преводи на „една преводаческа страница“, като тя съдържа 1800 символи с интервалите съгласно ISO 17100:2015-05 от готовия превод.

При обем над 10 страници, свържете се с нас, за да Ви изготвим индивидуална оферта.

Вземете оферта

Онлайн